Blog

Exposición CONSTELATIO – Ovoteca de Pitelos

Moitas estrelas e constelacións levan nomes da mitoloxía grega, cuxas lendas transmitíronse durante séculos. Desde tempos paleolíticos observouse a maneira na que os movementos dos corpos celestes concordan con certos sucesos aquí na terra. Toda a cúpula celeste muda nun mundo animado que a través dos seus desprazamentos envían mensaxes en «clave», que debían ser descifrados para coñecer a vontade […]

Facistol

Este elemento típicamente eclesiástico formará parte de la próxima exposición CONSTELATIO, Sus cuatro atriles soportaran en este caso cuatro de los retratos de artistas que conforman la muestra y que, en este caso cuentan como tenantes a las virtudes cardinales.